Ostrzeżenie Wielkopolskie 10.03.2023 07:48, zagrożenie powodziowe

Województwo wielkopolskie, Barycz Polska woda do ujścia, Barycz bez rzędu Orla i Polski, Orla, ostrzeżenie przeciwpowodziowe za wysoki poziom wody

Alert RSO: Warunki ostrzegawcze przed wspinaczką

Obowiązuje od: 10.03.2023 07:48 do: 12.03.2023 14:00

Oczekuje się, że poziom wody na równinie zalewowej będzie wyższy niż lokalne poziomy ostrzegawcze z powodu topnienia opadów deszczu i śniegu w zbiorniku Barych. Możesz osiągnąć stan trzeźwości lub trochę go przekroczyć.

Co to jest RSO?

RSO, czyli Area Alert System, to rządowa usługa powiadamiania obywateli o różnych zagrożeniach. Oświadczenie przygotowało regionalne centrum zarządzania kryzysowego. Zajmują się różnymi lokalnymi zagrożeniami, w tym nie tylko klęskami żywiołowymi, ale także zagrożeniami drogowymi.

Pragnę podkreślić, że raporty generowane przez Area Alert System zawierają wyłącznie rzeczywiste zdarzenia. Na przykład nie ma ostrzeżeń o małych korkach, przeszkodach na drodze i lodzie.

Jaką wiadomość chcesz wysłać?

  • Alert o ruchu drogowym — główne zamknięcia dróg i inne zdarzenia wpływające na czas podróży.
  • Zagrożenia pogodowe to wszystkie zjawiska pogodowe, które stanowią zagrożenie dla ludzi. Katastrofy pogodowe i wczesne ostrzeżenia, takie jak grad, silne wiatry, grad, burze, deszcz i fale upałów.
  • Ostrzeżenie hydrologiczne – Ryzyko powodzi lub miejscowej zalania spowodowane nagłym deszczem, silnym wiatrem lub innymi zjawiskami wodnymi.

Polecenie RSO (obszar wojewódzki) realizuje Państwowe Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Znaczenie zgłaszania jest rozważane na podstawie charakteru i głębokości zagrożenia lub incydentu oraz potencjalnego wpływu na populacje, środowisko i infrastrukturę.

Historia RSO

  • 13 listopada 2014 r . Ministerstwo Zarządzania i Cyfryzacji podpisało umowę z Telewizją Polską i ustaliło harmonogram wdrożenia systemu.
  • 31 sierpnia 2014 r. — Zakończenie projektu testowego systemu wczesnego ostrzegania o obszarze. Alert został przetestowany we wszystkich województwach. Ten pilotażowy projekt jest możliwy dzięki partnerstwu pomiędzy Telewizją Polską SAMinisterstwem Administracji i Cyfryzacji  oraz  IMGW.
  • 1 stycznia 2015 – wprowadził RSO w TVP Regionalna i aplikacjach mobilnych.
  • 25 czerwca 2015 r. – Minister Zarządzania i Cyfryzacji oraz Naczelnik Departamentu Komunikacji Elektronicznej podpisali porozumienie z polskimi operatorami telefonii komórkowej w sprawie  rozwoju systemów powiadamiania SMS w polskich regionach. wrażliwe obszary.
  • 1 lipca 2015 r.  — pełne wdrożenie funkcji w RSO. Zgodnie z komunikatem na stronie internetowej Departamentu Zarządzania i Cyfryzacji  oraz  informacjami na stronie UKE , od tego dnia dostępna będzie również funkcja wysyłania wiadomości SMS. System obejmuje wszystkie kanały TVP nadawane w naziemnej telewizji cyfrowej, tj.: TVP 1, TVP 2, TVP Regionalna, TVP Info, TVP Kultura, TVP Polonia, TVP Historia, TVP Rozrywka. Komunikaty RSO mogą być wyświetlane jako napisy na ekranie telewizora.
  • 16 sierpnia 2018 – Nowa wersja aplikacji RSO umożliwia otrzymywanie wiadomości z wybranych miast zamiast z całego województwa.

Co powinienem zrobić, jeśli otrzymam powiadomienie RSO?

Najważniejsze to zachować spokój i nie panikować. Skorzystaj z Internetu, radia lub telewizji, aby otrzymywać informacje o zagrożeniach i sposobach reagowania na nie. Poinformuj swoich bliskich o zagrożeniu. Jeśli nie mieszkasz tam, gdzie mieszkasz, poinformuj rodzinę, gdzie jesteś.