Parki i gryzonie przez cały rok w Centrum Kontroli Gryzoni

Parki miejskie są czyszczone co roku, aby zmniejszyć ryzyko gryzoni. Nie bez znaczenia dla jego skuteczności są też zachowania turystów – apelował Urząd Miasta Poznania, domagając się, aby w parku nie zostawiano żadnych śmieci.

„Parkowe resztki przeznaczone są przede wszystkim dla szczurów, a nie dla dzikich ptaków. W większości przypadków bułka tarta ze względu na swój skład stanowi zagrożenie dla ptaków, a także przyciąga gryzonie. To wzmacnia nasz przekaz, że pożywienie jest potrzebne. Nie zostawiaj resztek w parku Magdaleny Taberskiej – powiedział inspektor Zarządu Parku Miejskiego w Poznaniu.

środkowy gryzoń

Oświadczenie zamieszczone w środę na stronie Urzędu Miasta Poznania potwierdza, że ​​na terenach zielonych w centrum miasta często można spotkać uparte szczury. Wzmożony nadzór prowadzony jest głównie w parkach: T. Mazowieckiego, Sołackiego, L. Bergera, A. Wodziczki – tereny zielone wzdłuż rzeki Bogdanki. Wielkopolska; R. Wilhelmiego, B. Janskiego, A. Lucaka, a także Plac Ratajski, Plac Asnyka i Plac Przyjaźni Polsko-Węgierskiej czy Góra Przemyszla.

Edukacja jest kluczem

Nawiązując do Przemysława Piwieckiego, rzecznika prasowego Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu, straż pożarna nawiązała współpracę ze stowarzyszeniem „Jestem Nader”, którego obrońcy prowadzili akcje pomocowe, m.in. budowę karmnika dla ptaków.

„To wszystko pomoże oświetlić mieszkańców okolicy, co nie będzie przyciągać szczurów i dzików” – zaznaczył.

Aktualna kontrola gryzoni

Jak informuje starosta, co roku w parkach miejskich przeprowadzana jest eksterminacja szczurów. Celem jest minimalizowanie zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa mieszkańców i gości przy jednoczesnej ochronie flory i fauny zamieszkującej tereny zielone. W razie potrzeby przygotowanie przeprowadza się w innych miejscach. Mieszkańcy powinni pamiętać o wyprowadzaniu psów na smyczy; Trutka na szczury jest bardzo niebezpieczna dla zwierząt domowych. Jeśli podejrzewasz lub zraniłeś się trucizną na szczury, natychmiast skontaktuj się z lekarzem weterynarii.

Urząd Miasta Poznania ostrzega, że ​​do zakładów gastronomicznych zalicza się budynki mieszkalne, zakłady usług gastronomicznych, zakłady handlowe przemysłu spożywczego, markety, szpitale, hotele, placówki oświatowe, przedszkola i organizacje społeczne, a także obiekty żywienia zbiorowego lub zbiorowego. Lub wywóz śmieci, zwalczanie gryzoni odbywa się dwa razy w roku – kolejna operacja jest w kwietniu.

W ramach kontroli szczurów stosuje się różne metody, takie jak pułapki, trucizny lub środki zapobiegające rozprzestrzenianiu się szczurów.

Kto jest odpowiedzialny za zwalczanie gryzoni w budynkach?

Poznańska policja ostrzega, że ​​szczury często znajdują się w pobliżu posesji, ludzi i jedzenia. W takim przypadku należy powiadomić zarządcę nieruchomości, gdyż w tym czasie będzie ona rozbierana. Jeżeli osoba odpowiedzialna nie reaguje, należy to zgłosić Straży Miejskiej, która podejmie odpowiednie działania w celu zmuszenia kierownika do podjęcia działań.

Zgłoszenie można wysłać do Straży Miejskiej Poznania pod numer 61 878 55 87 lub 986. W przypadku zauważenia szczurów w miejscu publicznym należy to również zgłosić Urzędowi Miasta Poznania. tel. 61 878 4257 lub 61 878 4173 lub przez aplikację smart Urzędu Miasta Poznania – w formie zamówienia.