Co dalej z Poznańską Uchwałą Krajobrazową?

Miasto Poznań będzie kontynuowało postępowanie w sprawie regulacji krajobrazowych. Zaktualizowany dokument zostanie przedstawiony radzie podczas przerwy letniej.

21 lutego weszło w życie poznańskie rozporządzenie krajobrazowe. Dokument mający na celu rozwinięcie walki z autorytaryzmem został jednak kilka dni później unieważniony przez wojewodę wielkopolskiego. W efekcie sprzątanie tej przestrzeni miejskiej opóźniło się o kilka miesięcy.

Nie zgadzamy się z tą decyzją, ale odwołanie do sądu administracyjnego tylko przedłuży zawirowanie reklamowe w Poznaniu. Naszym priorytetem jest jak najszybsze rozwiązanie tego problemu – powiedział prezydent miasta Jacek Jaśkowiak.

Treść decyzji dostosowano do stanowiska wojewody wielkopolskiego. Komentarze mają charakter poglądowy i nie mają wpływu na treść dokumentu. Jednak zmiany w tekście wymagają powtórzenia procesu. Uchwały muszą być rozważone, poddane pod głosowanie i upublicznione. Ukończony projekt zostanie przedstawiony radzie miasta jeszcze przed wakacjami.

co się zmieni?

Przepisy Poznańskiego Rozporządzenia Krajobrazowego zostaną zrewidowane w trzech aspektach.

Ignoruj ​​rozróżnienie między legalnymi i nielegalnymi mediami reklamowymi . Województwo wielkopolskie wyraziło do tego zastrzeżenia, ale decyzje wojewódzkie i wcześniejsze procesy sądowe nie wykluczają możliwości podziału reklamy na legalną i nielegalną. ważniejsze

Decyzja wojewody oznacza, że ​​legalnie działający operatorzy reklamują się nielegalnie.

Podana godzina może ulec zmianie . Za 12 miesięcy zostaną zintegrowane w całym Poznaniu. Skrócony okres regulacyjny to efekt decyzji wojewody o deregulacji rozróżnienia na legalne i nielegalne nośniki reklamy. Projektodawcy poznańskiej uchwały chcieli jak najszybciej pozbyć się nielegalnych reklam, dlatego postanowili skrócić okres regulacyjny do ustawowego minimum, czyli 12 miesięcy dla całego miasta. W pierwotnym dokumencie zatwierdzonym przez Radę Miasta okres dostosowawczy uzależniony jest od lokalizacji nośnika reklamy. Od 1 do 5 lat.

Rozporządzenie podlega określonym warunkom Miasto Poznań akceptuje decyzję podjętą w Gdańskim Rozporządzeniu Krajobrazowym, której organ zarządzający nie sprzeciwił się. Decyzja poznańska zawiera zapis, który przewiduje jednoczesną analizę trzech kryteriów, a mianowicie odległości do przystanku autobusowego, wielkości oraz godziny odjazdu. W okresie konsultacji przepis ten nie spotkał się z uwagami najbardziej zainteresowanych stron, czyli agencji reklamowych, z których część zwracała się nawet o rozszerzenie kryteriów redakcyjnych zgodnie z wymaganiami. podejście zaproponowane przez projektodawców uchwały poznańskiej. Z drugiej strony decyzja Gdańska analizuje jedynie domniemane parametry regulacyjne w kolejności zgodnej z treścią dokumentu.